Escriu un comentari a l’anècdota d’un company en què hi especifiquis:

1. Qui és i perquè ho penso, però no puc dir perquè. Hauré d’utilitzar les paraules

Atès que/ com que       

Jo crec que és l’Antonio perquè atès que viatja molt i em va dir que havia anat a Dinamarca.

Com que viatja molt i em va dir que havia anat a Dinamarca, jo penso que és l’Antonio.

2.Seguir la frase amb…

No obstant això/ Tot i així/ Tanmateix també podria ser … atès que

Tot i axí, també podria ser l’Àndrea atès que també viatja molt

Per tant, quedaria una frase més o menys així:

Com que surt sovint a caminar, jo crec que és la Conchi. Tanmateix, també podria ser la Carmen atès que alguns caps de setmana fa excursions per la muntanya.

FINS DEMÀ!