Exercici 1

la neteja (l’escala)

contractar-ne (__ empresa)

fer-ho (això, contractar una empresa de neteja)

les hauríem de pintar (les escales)

pagar-la (la derrama) / pagar-los (els 100 €)

revisar-los (els extintors)

no ho han fet (això, revisar els extintors)

no n‘hi ha cap (__ comptador)

els van caviar (els fluorescents)

l‘han arreglat (l‘ascensor)

arreglar-lo (l‘ascensor)

pujar-les (les escales)

 

Exercici 2

tothom en té (__ Internet)

explotar-les (les possibilitats) / explotar-la (la xarxa)

ja ho faig (això, comprar i fer gestions bancàries)

tenir-ne (__ temps)

encarregar-los (els nostres plats)

els portaria (els nostres plats)

tirar-lo (el negoci)

la recuperaríem (la inversió)

sempre n‘hi ha (__ pèrdues)

ho veus negre (això, tot plegat)

vendre’l (el prototip)

el comencialitzés (el prototip)